[row]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt maceakauppa.fi -verkkokaupalle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle


  • Maceakauppa.fi on 100% kotimainen verkkokauppa!
  • Meiltä ostaminen on luotettavaa ja samalla tuet kotimaista työtä

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Maceakauppa.fi -verkkokaupalle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Maceakauppa.fi on verkkokauppa, jonka varasto ja toimisto sijaitsee Hollolassa. Maceakaupassa myydään koneita ja laitteita, työkaluja sekä vapaa-ajan tuotteita yksityisille kuluttajille ja yrityksille. Tuotteita meiltä löytyy yli 5000. Maceakaupalla on merkittävä työllistävä vaikutus paikallisesti sekä välillisesti. Ostamalla meiltä tuet kotimaista työtä ja yritystoimintaa!

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”163676″]

[/col]

[/row]